Gallery - Yi Chuan Training

Master Fung introduces some Yi Chuan Jam Jong postures
Sensing Strength
Moving Step Sensing Strength
Master Cheuk Fung demonstrating Yi Chuan movement techniques (zou bu).
Casual Expression of Yi Chuan
Casual Expression of Yi Chuan<- Previous (Concepts) Next (Expression) ->